Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice

Upřímně zdravím všechny, kteří zavítali na webové stránky Gymnázia, střední odborné školy, středního odborného učiliště a vyšší odborné školy v Hořicích.

Naše škola se může pochlubit historií, která je zaměřením některých oborů více než staletá, jiné jsou naopak velmi mladé a výrazně kopírují poptávku na trhu práce. Škola vznikla k datu 1. 8. 2011 sloučením tří bývalých subjektů. Jak je zřejmé z názvu školy, je spektrum studijních oborů velmi široké a dává možnost vzdělávat se nejen v humanitních oborech, ale i v oborech přírodovědných. Studium je možné ukončit výučním listem, maturitní zkouškou, dokonce i titulem diplomovaný specialista. V prvním roce novodobé historie naší školy ji navštěvovalo téměř devět set studentů, kteří pracovali v kolektivech čtyřiceti tříd. Pedagogové se snaží vzdělávat studenty v souladu s moderními trendy výuky, jsou jim citlivými rádci a diskrétními mentory.

Budeme velmi rádi, uvítáme-li v našich řadách nové zájemce o studium. Jsme školou s vstřícným přístupem k mladým lidem, vážíme si i případné výjimečnosti, která je na naší škole chápána jako přednost.

Mgr. Hana Richtermocová, ředitelka školy

©2012 • Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice